Intencje Mszy świętych

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA

16-23 września 2018 r.


PIĄTEK 14 września  ŚWIĘTO  PODWYŻSZENIA KRZYŻA  ŚWIĘTEGO

16.30– W intencji s. Sawii i s. Cecylii oraz katechetki Karoliny Wittmann–Widery z okazji urodzin.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Joachima i Elfrydę Bernackich oraz za ++ dziadków Feliksa i Zofię Bernackich. 

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Lidię Boruń w 1 rocznicę śmierci, za + jej męża Tadeusza w rocznicę śmierci oraz za wszystkich ++ z rodziny Boruń. 

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + syna Andrzeja i męża Mariana Gołębiewskich. 

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Adama Sak w 30 dni po śmierci. 

 

SOBOTA15 września Wspomnienie NMP Bolesnej

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Janinę Wegehaupt od Lucyny i Andrzeja Barcik. 

07.25 – Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Wojciecha w rocznicę śmierci oraz Stanisławę w rocznicę urodzin i imienin.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Stefana i Mariannę Kalisz oraz ++ dziadków. 

08.00– Do Miłosierdzia Bożego za Ninę Pfeifer – Wegehaupt. 

08.00– Do Miłosierdzia Bożego za + Bogusławę Matera od lokatorów z ul. Ks. F. Ścigały 24.

11.00– Msza św. w intencji Dzieci Maryi i ich rodzin.

14.00– Msza św. dziękczynna w intencji działkowców ogródków „Dolina Zgody”, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich członków i ich rodzin oraz za wszystkich ++ działkowców.

16.00 –Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

17.00 – Msza Święta za żywych z prośbą o łaskę dobrej śmierci.

17.00 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Barbary i Adama z okazji 20 rocznicy ślubu oraz w intencji syna Bartosza. 

20.00 –Apel Maryjny.

 

NIEDZIELA16 wrześniaXXIV  NIEDZIELA ZWYKŁA 

07.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Justynę Żurek.

08.00 –Różaniec. 

08.30– Do Miłosierdzia Bożego za + brata Sławomira Cierniak w 13 rocznicę śmierci, ++ rodziców Jerzego i Helenę Zajączkowskich. 

10.00 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Joanny i Radosława Janiec z okazji 1 rocznicy ślubu.

11.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Marka w 1 rocznicę śmierci, za ++ rodziców i teściów.

13.00– Do Miłosierdzia Bożego za + męża Zygmunta, za ++ rodziców Karola i Marię, + brata Józefa i ++ dziadków.  

15.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + syna Marcina Himmel, + mamę Marię Wróblewską oraz za + babcię Mieczysławę.   

16.30– Nieszpory niedzielne. 

17.00– Do Miłosierdzia Bożego za + Agnieszkę Kloc w dniu urodzin. 

20.00 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Małgorzaty i Ryszarda z okazji rocznicy ślubu, Marty i Łukasza z okazji rocznicy ślubu oraz w intencji całej rodziny. 

 

PONIEDZIAŁEK17 września 

06.30 – Podziękowanie za otrzymane łaski i dar życia, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i szczęśliwe rozwiązanie dla Agnieszki. 

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Piotra Żyłka od koleżanki z pracy Wandy Strzemkowskiej. 

07.25 – Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża, ojca i dziadka Eugeniusza Kozyra w 4 rocznicę śmierci. 

08.00 – Do Opatrzności Bożej z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji i opiekę Matki Boskiej Boguckiej dla Teresy. 

18.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Marcina Janczury w dniu 35 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.    

18.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Grzegorza z okazji 60 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.    

18.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Aniołów Stróżów i zdrowie dla Doroty i Mateusza. 

 

WTOREK 18 września ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, zak., patrona Polski i młodzieży 

06.30 –  Za Parafian. 

06.30 –  Do Miłosierdzia Bożego za + Janinę Wegehaupt od Ewy, Marcina, Ireny i Piotra Buławów oraz od chrześnicy Zuzanny, Pawła i Tomasza Ścieszków. 

06.30 –  Do Miłosierdzia Bożego za + Piotra Żyłka od koleżanek i kolegów z PKP Energetyka Sekcja Dąbrowa Górnicza. 

07.25– Różaniec. 

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Annę w dniu urodzin, + jej męża Sylwestra, + syna Andrzeja oraz ++ pokrewieństwo. 

08.30 – Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Jerzego Adamczyka w 6 rocznicę śmierci, za ++ z rodziny z obu stron. 

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Gotfryda Kozubik od Zakładu Pogrzebowego „Kalia”.  

 

ŚRODA19 września

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Annę Jodłowiec od Beaty z rodziną. 

07.25– Różaniec. 

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + żonę Bogumiłę. 

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Jana i Jadwigę Witkowskich, ++ rodzeństwo Wandę i Jana. 

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Ryszarda Skrobol od Bractwa Żywego Różańca. 

18.00– Do Miłosierdzia Bożego za + męża, ojca i dziadka Andrzeja Mojza w 5 rocznicę śmierci. 

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + babcię Cecylię Świerczek w 3 rocznicę śmierci, za + tatę Jana.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Beatę, Ernesta, Mariannę Kerner oraz za ++ z rodziny.

 

CZWARTEK20 września Wsp.św.męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezb., Pawła Chong Hasang i tow.

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + kolegę Pawła Marek oraz za ++ jego rodziców.  

08.00– Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Wiktorię i Pawła.

08.00– Do Miłosierdzia Bożego za + Teresę Patyk w 1 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny obu stron. 

18.00 – Do Opatrzności Bożej z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej dla ks. Proboszcza Tomasza i członków Bractwa Żywego Różańca. 

18.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Michała z okazji 35 rocznicy urodzin oraz w intencji żony i córek. 

18.00 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Anny i Karola z okazji kolejnej rocznicy ślubu.  

18.00 – Z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża i zdrowie dla Antoniego Haneczok w dniu Chrztu Św. oraz w intencji siostry Marii, rodziców, rodziców chrzestnych i dziadków. 

 

PIĄTEK 21 wrześniaŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, AP. I EW.

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Annę Jodłowiec od brata z rodziną.  

07.25 – Różaniec.

08.00– W intencji uwielbienia Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za 24 lata istnienia bractwa w naszej parafii, z prośbą o potrzebne łaski dla czcicieli, ich rodzin i opiekuna ks. Andrzeja Ledwina od Bractwa Miłosierdzia Bożego.  

08.00– Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Ewy z okazji urodzin. 

13.00  – Ślub Rzymski: Damian Safader - Milena Gołębiewska.

15.00– Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

16.30– Do Miłosierdzia Bożego za + Barbarę Gąsiorkiewicz od męża i córek z rodzinami. 

18.00 – Z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla Katarzyny. 

18.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Elżbiety z okazji 50 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny. 

 

SOBOTA22 września

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Gertrudę i Wilhelma, za + brata Jana, + bratową Genowefę, ++ dziadków, ++ pokrewieństwo obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące. 

07.25 – Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Małgorzatę Broda w 3 rocznicę śmierci. 

08.00– Do Miłosierdzia Bożego za Dorotę Proszak w 6 rocznicę śmierci, ++ rodziców obu stron i ++ pokrewieństwo. 

08.00– Do Miłosierdzia Bożego za ++ Ottona i Gertrudę Edler oraz + syna Ottona w rocznicę urodzin.

13.00  – Ślub Rzymski: Fabian Oślizło – Monika Tomaszewicz.

16.00 –Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + brata Józefa Podbioł w 4 rocznicę śmierci, + męża Henryka Lep w 16 rocznicę śmierci, ++ rodziców Marię i Augustyna. 

20.00 –Apel Maryjny.

 

NIEDZIELA23 wrześniaXXV NIEDZIELA ZWYKŁA

07.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + syna Artura w rocznicę śmierci. 

08.00 –Różaniec. 

08.30– Do Miłosierdzia Bożego za + Albina Nyca w 50 rocznicę śmierci i za + żonę Cecylię.

10.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Gerarda, ++ rodziców obu stron, ++ pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące. 

11.30 –  Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę św.Tarsycjusza, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Kacpra Gieroń z okazji 18 rocznicy urodzin. 

11.30 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę św.Tarsycjusza, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Jakuba Grzywacz w dniu 18 rocznicy urodzin. 

13.00– Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Boskiej Boguckiej z podziękowaniem za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  i zdrowie dla Anieli i Józefa Laksa z okazji 50 rocznicy ślubu oraz w intencji całej rodziny. 

15.00 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Janiny i Piotra Sojka w dniu 40 rocznicy ślubu oraz w intencji całej rodziny.    

16.30– Nieszpory niedzielne. 

17.00– Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Jana i Mariannę, za + brata i siostrę oraz wszystkich ++ z rodziny. 

20.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Magdalenę Gierońską w 48 rocznicę urodzin, za ++ z rodzin: Wolany, Wyszogrodzkich i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Quiz
Księga gości
Galeria zdjęć
Urodziny
W dniu dzisiejszym
urodziny obchodzą:


Kamil Perzanowski

Solenizantom życzymy
Błogosławieństwa Bożego...
Kronika
Ciekawe linki
Statystyki
Osób online: 3
Ilość odwiedzin: 2371808