Msza Święta - obrzęd obmycia (lavabo)

1. Po pierwsze - symbolika

Dlaczego kapłan podczas przygotowania darów ofiarnych obmywa ręce?
Zanim kapłan odmówi najważniejszą modlitwę mszalną - modlitwę eucharystyczną, pragnie wszystkim uświadomić, że do spotkania z Bogiem i złożenia świętej Ofiary, potrzebne jest wewnętrzne oczyszczenie, czyli czystość duchowa, czystość serca. Kapłan wypowiada słowa: "Obmyj mnie Panie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego".

2. Po drugie przedmioty

* Dzbanek, ampułka (lawaterz)
Dzbanek z wodą jest przeznaczony do obmycia rąk. 

* Taca (miednica)
Woda podczas obmycia rąk, spływa do większego naczynia - tacy.

* Ręcznik (ręczniczek)
Przy czynności obmycia rąk używany jest ręczniczek. Ministrant trzyma rozłożony ręczniczek przed kapłanem. Po zakończeniu tej czynności, ministrant składa go ponownie.


Wróć