Modlitwy polsko – łacińskie

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego    In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się Imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie.

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie; et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

--

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą , błogosławiona ty jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum; benedicta
tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

--

Pod twą obronę uciekamy się święta, Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona o Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Synowi swojemu nas oddawaj.

Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta, Domina nostra, Mediatrix nostra, Advocata nostra, Consolatrix nostra. Tuo Filio nos reconcilia, tuo Filio nos commenda, tuo Filio nos repraesenta.

--

Anioł Pański zwiastował Maryję
i poczeła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo...
Oto ja Służebnica Pańska
Niech mi się stanie według słowa twego
Zdrowaś Maryjo...
A słowo Ciałem się stało
I zamieszkało między nami
Zdrowaś Maryjo...   

V. Angelus Domini nuntiavit Mariae.
R. Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria...
V. Ecce ancilla Domini,
R. Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria...
V. Et Verbum caro factum est,
R. Et habitavit in nobis.
Ave Maria...

--
 
Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości.
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.
Benedictus, qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
 
--

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem   

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

--

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio
et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.


Materiał znaleziono w Internecie.
Niech służy Twojej większej wiedzy i godniejszemu służeniu przy ołtarzu!


Wróć
Quiz
Księga gości
Galeria zdjęć
Urodziny
W dniu dzisiejszym żaden z ministrantów nie obchodzi urodzin.
Kronika
Ciekawe linki
Statystyki
Osób online: 4
Ilość odwiedzin: 4397550