Kronika
Funkcje na Wigilii Paschalnej
(2016-03-26)

Zapraszamy do zapoznania się z funkcjami Wigilii Paschalnej sprawowane o godz. 20.30 w naszej bazylice. Nie zapomnijmy przynieść ze sobą święc. Podczas liturgii możemy uzyskać odpust zupełny przez uroczyste odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego.

Więcej
Liturgia Męki Pańskiej
(2016-03-25)

Zapraszamy do zapoznania się z funkcjami na wieczorną liturgię wielkopiątkową o godz. 18.00. Za uczstnictwo w Liturgii Meki Pańskiej i ucałowanie krzyża, możemy zyskać odpust zupełny.

Więcej
Funkcje - Msza Wieczerzy Pańskiej
(2016-03-24)

Przedstawiamy funkcje na Mszę świętą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o godz. 18.00. Przypominamy, że służymy w komżach świątecznych i przebieramy się na salkach ministranckich.

Więcej
Adoracja przy Ciemnicy i Grobie Pańskim
(2016-03-23)

Zapraszamy ministrantów do zapoznania się z harmonogramem adoracji przy Ciemnicy i Grobie Pańskim. Na adorację warto zabrać Skarbiec Modlitw i Pieśni, różaniec itp. Dajmy dobre sumienne świadectwo wiary poprzez gorliwą modlitwę.

Więcej
Zbiórki w Triduum Paschalnym
(2016-03-22)

Zachęcamy ministrantów do zapoznania się z harmonogramem zbiórek podczas Triduum Paschalnego. Przypominamy, że zbiórki są obowiązkowe, ponieważ omawiane są dodatkowe funkcje i procesje, których na co dzień nie wykonujemy.

Więcej