Uroczystość ku czci św. Tarsycjusza 21 XI A. D. 2017