Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 15 VI A. D. 2017