Międzyrzecki Rejon Umocniony i Zoo safarii 3 VIII A. D. 2016