Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej A.D. 26 V 2016