Uroczystość ku czci św. Tarsycjusza 22 XI A.D. 2014 cz. I