Zbiórka powakacyjna

Na zbiórce ustalimy plan służby na najbliższe tygodnie oraz zapoznamy się z ks. Adamem – naszym nowym opiekunem.

Wróć