Spotkanie organizacyjne przed wyjazdem do Danii i Niemiec

Na spotkaniu dokonamy podziału na grupy i pokoje. Dowiemy się o najważniejszych sprawach związanych z wyjazdem m.in. dokładne godziny, sprawy związane z jedzeniem i noclegami oraz pobytem w parkach rozrywki.

Wróć