CZYTANIE MĘKI PAŃSKIEJ NA MSZACH ŚWIĘTYCH
w Niedzielę Palmową


+ Słowa Jezusa (miejsce przewodniczenia); E – Ewangelista (ambona)   
I – słowa pojedynczych osób (przy ołtarzu)    T – słowa tłumu (przy ołtarzu)


SOBOTA GODZ. 17.00
E – Ryszard Szymik
I – Przemysław Guzior
T – Norbert Wieszołek

NIEDZIELA GODZ. 7.00
E – Radosław Pawluczuk
I – Ryszard Szymik
T – Janusz Sternal

GODZ. 8.30
E – Radosław Pawluczuk
I – Kamil Sojka
T – Mateusz Sadowski

GODZ. 10.00
E – chór
I – chór
T – chór

GODZ. 11.30
E – Sebastian Nowak
I – Patryk Kowalski
T – Mateusz Kowalski

GODZ. 13.00
E – Patryk Paszko
I – Mateusz Wyszogrodzki
T – Andrzej Wyszogrodzki

GODZ. 15.00
E – Sebastian Nowak
I – Mateusz Wyszogrodzki
T – Jakub Sak

GODZ. 17.00
E – Adrian Fiszer
I – Kamil Perzanowski
T – Jakub Sak

GODZ. 20.00
E – Janusz Sternal
I – Bartek Kołodziejski
T – Grzegorz Molitorys


Wróć