Obecności...

Wszelkie usprawiedliwienia za nieobecności na zbiórkach proszę kierować do Kamila Sojki, a w sprawach punktacji kontaktujemy się z animatorem Januszem Sternalem :)
Pozdrawiam
Kamil Sojka

Wróć