Służba wakacyjna

Możemy zapisywać się już nawet na cały sierpień. Próbujmy to czynić z wyprzedzeniem, a nie tylko na bieżąco – pomaga to unikać kłopotów z obsadą poszczególnych godzin.
Ministranci, którzy nie wyjeżdżają do Zakopanego szczególnie proszeni są o posługę w parafii podczas nieobecności kolegów.

Wróć