Kurs Wychowawców Kolonii

Odpłatność 140 zł (w dniu rozpoczęcia zajęć)

Odpłatność obejmuje:
- zajęcia dydaktyczne,
- egzamin
- zaświadczenie o ukończeniu kursu

Kurs będzie prowadzony przez Centrum Edukacyjne „Edukator” w Katowicach na podstawie zgody Śląskiego Kuratora Oświaty, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r.
w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. nr 12, poz. 67 z późniejszymi zmianami). Ukończenie kursu umożliwia uzyskanie uprawnień do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży na koloniach, zimowiskach, obozach (stacjonarnych, wędrownych, harcerskich), półkoloniach itp.
Uprawnienia są ważne całe życie.

Zainwestuj w siebie! Ta inwestycja może szybko się zwrócić!

Wróć