Zapisy na asysty w zakrystii

Im więcej funkcji będzie wpisanych, tym mniej czasu tracimy na zbiórce na ich zapisywanie. Spróbujmy więc, jak najszybciej uzupełnić wszelkie brakujące miejsca.
Jeszcze jedna drobna uwaga do zapisów na adorację przy Ciemnicy lub Bożym Grobie: Zapisujemy się najpierw pojedynczo, a gdy już wszystkie miejsca będą zajęte, wtedy dopisujemy się do kolegów.

Wróć