Podsumowanie

Tego dnia podczas mszy świętej służyli wszyscy ministranci, nie tylko czynnie służący ale także ci, którym obowiązki dorosłego życia nie pozwalają regularnie służyć. Wtedy też zostali przyjęci do naszej wspólnoty ministranckiej kandydaci, a do grona lektorów włączono kilku z nas.

Po mszy świętej i wykonaniu pamiatkowych zdjęć ministrantów i ich rodziców wszyscy udaliśmy się do sali parafialnej, gdzie czekał na nas poczęstunek. Ministranci zaprezentowali wtedy swoje zdolności aktorskie, zobczyliśmy kabaret oraz przygotowany przez miejscowych ministrantów teledysk.

W galerii znajdują się zdjęcia z całej uroczystości.

Wróć